Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych ma na celu zwiększenie samoświadomości własnych emocji. Uczestnicy uczą się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, a także emocje innych ludzi. Poznają konstruktywne metody radzenia sobie ze złością i stresem oraz sposoby na poprawę samopoczucia. Uczą się też asertywnie odmawiać, konstruktywnie wyrażać niezadowolenie, krytykować innych i przyjmować krytykę oraz wyrażać własne poglądy na forum grupy. Poprawiają umiejętności porozumiewania się z innymi na drodze kompromisu oraz współpracy w grupie. Wzmacniają również pozytywne poczucie własnej wartości, rozwijają wiedzę o sobie, swoich talentach i mocnych stronach. Uczą się także, czym są normy społeczne, dlaczego są tak ważne w codziennym życiu, zarówno w domu, w szkole, na drodze, w państwie, w naszej religii jak i w życiu społecznym. Poznają pozytywne aspekty norm społecznych, a także różne konsekwencje ich nieprzestrzegania. Uczą się, czym jest tolerancja, jakie są jej granice oraz konsekwencje braku tolerancji.

Dziecko na swojej drodze spotyka wiele różnych trudności, z którymi musi się zmierzyć. Jest to stresujące zarówno dla niego jak i dla rodziców.

Podczas całorocznego kursu uczestnicy:

 • Uczą się rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych ludzi,
 • Poznają konstruktywne sposoby radzenia sobie z własnym gniewem i złością,
 • Poznają sposoby na poprawę swojego samopoczucia,
 • Uczą się rozładowywać napięcia, stres i frustrację,
 • Obniżają poziom stresu,
 • Uczą się asertywnie odmawiać oraz wyrażać własne niezadowolenie,
 • Dowiadują się i trenują asertywne reagowanie na krytykę ze strony innych,
 • Uczą się przyjmować krytykę,
 • Poznają sposoby konstruktywnego wyrażania krytyki,
 • Poprawiają umiejętności komunikowania się z innymi,
 • Uczą się współpracować w grupie,
 • Kształtują swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,
 • Nawiązują relacje rówieśnicze,
 • Wzmacniają swoje poczucie własnej wartości,
 • Rozwijają wiedzę o sobie, swoich mocnych i słabych stronach,
 • Poznają pojęcie tolerancji i jej granice,
 • Zauważają, jakie konsekwencje wiążą się z brakiem tolerancji,
 • Rozbudzają swoją ciekawość i otwartość na „inność”,
 • Dowiadują się, po co na świecie są normy społeczne i dlaczego należy ich przestrzegać,
 • Doświadczają konsekwencji braku istnienia norm i zasad w grach zespołowych.

Na kursy zapraszamy dzieci w wieku:

 • 8-10 lat:

Przejście ze świata maluchów z klasy 1-3 do klas starszych, nowe wyzwania edukacyjne, nadmiar nauki, stresu, zmierzenie się z oceną własnych wyników, sympatie i antypatie koleżeńskie, przeżywanie problemów rodzinnych, a przede wszystkim konieczność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, także w obliczu konfliktów i nieporozumień rówieśniczych, pokonanie lęków i wzmocnienie pewności siebie.

 • 11-13 lat

Przejście z okresu dzieciństwa w okres dojrzewania jest niezwykle trudny. Zaczyna pojawiać się bunt, piętrzą się napięcia i konflikty z otoczeniem. Pojawiają się pierwsze miłości, sympatie, a także i antypatie. Dzieci i młodzież wzmacniają swoje poczucie własnej wartości, odkrywają siebie, rozbudzając własną samoświadomość, uczą się konstruktywnego wyrażania złości i gniewu oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.

 • 14-16 lat

Pojawia się coraz większy bunt wobec autorytetów, piętrzą się napięcia, konflikty rówieśnicze, coraz więcej nauki, konieczność wyboru własnej ścieżki  zawodowej, wybór i zmiana szkoły, odnalezienie się w nowym środowisku, młodzieńcza miłość i sympatie, wzmacnianie poczucia własnej wartości i samoświadomości, konstruktywne wyrażanie złości i radzenie sobie z napięciem emocjonalnym.

 

W rozwiązaniu tych i wielu innych dziecięcych problemów pomoże Ci nowy projekt Akademii Bystrzak: Trening Umiejętności Społecznych.

W ramach Akademii będziemy również organizować spotkania warsztatowe z rodzicami, aby pomóc Wam w nurtujących Was problemach, zasugerować postępowanie w określonych sytuacjach czy wesprzeć w wychowaniu Waszych pociech.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu.

Nasze trenerki są psychologami i pedagogami, ukończyły psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. Od dawna zajmują się szkoleniami dla dzieci. Prowadzą zajęcia psychoedukacji dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.