Drodzy Nauczyciele!

Zapraszamy do nas na kreatywne jednorazowe warsztaty. Możecie przyjechać do naszej placówki mieszczącej się przy ulicy Senatorskiej 21 lub też my możemy przyjechać do Waszych szkół i przedszkoli.

Zapraszamy na:

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Bajkoterapię
 3. Robotykę
 4. Gry i zabawy edukacyjne

Szczegóły zajęć zamieszczone są poniżej.

 

1.Trening Umiejętności Społecznych –możliwość wyboru bloku tematycznego.

Zajęcia prowadzone są w grupach:

 • 8-10 lat
 • 11-13 lat
 • 14-16 lat.

Poniżej zamieszczam bloki tematyczne do wyboru:

a) Samoświadomość własnych emocji, wyrażanie złości –2 godziny lekcyjne , cena: 20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności nazywania emocji
 • Kształtowanie świadomości własnych emocji
 • Rozmowa na temat konstruktywnych metod wyrażania złości

b) Konstruktywne metody radzenia sobie ze złością i stresem –3 godziny lekcyjne, cena 30 zł od dziecka.

Cele:

 • Kształtowanie świadomości własnych emocji
 • Rozmowa na temat samokontroli własnych emocji
 • Konstruktywne metody radzenia sobie z własną złością
 • Sposoby na poprawę samopoczucia
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Relaksacja
 • Wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby- pogadanka na temat własnych talentów, zalet oraz wad

c) Normy i zasady społeczne– 3 godziny lekcyjne, cena 30 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Przybliżenie dzieciom pozytywnych aspektów istnienia norm społecznych
 • Normy w domu, w szkole i w społeczeństwie – pogadanka
 • Rodzaje norm
 • Przestrzeganie zasad w domu i w szkole
 • Konsekwencje nieprzestrzegania norm i zasad w domu i w szkole
 • Wzmacnianie samooceny

d) Asertywność– 2 godziny lekcyjne, cena: 20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Asertywne mówienie NIE
 • Konstruktywne krytykowanie i przyjmowanie krytyki
 • Konstruktywne reagowanie na pochwały
 • Wyrażanie własnych poglądów na forum grupy

e) Komunikacja 2 godziny lekcyjne, cena: 20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Komunikat „ja” i komunikat „ty”
 • Cechy efektywnej komunikacji
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów na forum grupy

f) Rozwiązywanie konfliktów –2 godziny lekcyjne, cena: 20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Zakłócenia w efektywnej komunikacji
 • Źródła i przyczyny konfliktów- rozmowa kierowana, burza mózgów
 • Czynniki utrudniające i ułatwiające rozwiązywanie konfliktu
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Kompromis jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów
 • Inne sposoby rozwiązywania konfliktów

g) Tolerancja – 2 godziny lekcyjne, cena: 20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Różnice międzyludzkie- każdy z nas jest inny
 • Poznanie pojęcia tolerancja
 • Granice tolerancji (czy wszystko powinniśmy tolerować?)
 • Przykłady nietolerancji
 • Konsekwencje braku tolerancji
 • „Inny nie znaczy gorszy”- rozwijanie empatii i szacunku wobec „inności”

h) Budowanie pozytywnej samooceny2 godziny lekcyjne, cena: 20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Czym jest samoocena
 • Czynniki wyznaczające atrakcyjność człowieka
 • Samoświadomość własnych zalet, talentów oraz słabszych stron
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Samoocena a zdrowie
 • Dobry styl ubierania się

i) Anoreksja i bulimia – 1 spotkanie 60 min. Cena: 10 zł od dziecka.

Cele:

 • Objawy anoreksji i bulimii
 • Różnice między anoreksją a bulimią
 • Przyczyny anoreksji i bulimii
 • Formy pomocy osobom chorym na anoreksję i bulimię

j) Rozwój twórczości i kreatywności– 2 godziny lekcyjne, cena:20 zł od dziecka za całość.

Cele:

 • Kształtowanie płynności słownej- tworzenie jak najwięcej słów z podanych liter
 • Tworzenie jak najdłuższych zdań w których słowa zaczynają się na określoną literę
 • „Co by było gdyby…?”-generowanie jak najwięcej niestandardowych pomysłów, burza mózgów
 • Poszerzanie znajomości państw i miast – gra w której wygrywa ten, kto najszybciej wypisze po 2 państwa i 2 miasta na każdą literę alfabetu.
 • Projekcja- rysunek miasteczka zabaw dla dzieci z nowoczesnymi zabawkami
 • Projekcja sposobu w jaki można zważyć słonia.

 

2. Bajkoterapia zajęcia trwają 60 min. W przypadku przyjazdu całych oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 lub 4-6 szkół podstawowych ceny promocyjne  10 zł od dziecka. Zajęcia trwają 60 min.

Zajęcia są realizowane w grupach:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-13 lat

W ramach bajkoterapii można zapisać się na wybrany blok tematyczny spośród podanych poniżej:

 • Koszmary i lęki nocne- jak się z nimi uporać?
 • Lęki- jak pomóc dziecku w ich pokonaniu?
 • Lęk przed ciemnością- jak się z nim uporać?
 • Lęk przed porzuceniem w przedszkolu – jak sobie z tym poradzić? Kształtowanie świadomości bycia kochanym.
 • Lęk przed zgubieniem się- jak sobie z tym poradzić? Uczenie racjonalnego rozwiązywania sytuacji, wsparcie.
 • Lęk, poczucie zagrożenia, osamotnienia i porzucenia- jak sobie z tym poradzić? Nabywanie siły, poczucia bycia ważnym, radości z nawiązywania przyjaźni i relacji, nabywanie nowych kompetencji.
 • Lęk przed kompromitacją, odrzuceniem przez rówieśników i utratą kontroli, poczucie winy- jak sobie z tym radzić? Uczenie innego sposobu myślenia o wydarzeniu wywołującym lęk, nawiązywanie przyjaźni, wsparcie, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Lęk przed ciemnością i nieznanym otoczeniem- jak sobie z tym poradzić? Uczenie innego sposobu myślenia o sytuacji wzbudzającej lęk, kreowanie pogodnego nastroju.
 • Lęk przed bólem i uszkodzeniem ciała (np. w wyniku operacji)- jak sobie z tym radzić?
 • Lęki wywołane kłótniami, przemocą w rodzinie i nadużywaniem alkoholu -jak sobie z tym radzić? Uświadomienie objawów lęku i ich przyczyn wraz z towarzyszącymi im zachowaniami, budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • „Moi rodzice się kłócą” , poczucie winy – jak sobie z tym poradzić?
 • Lęki związane z poczuciem bycia gorszym- jak sobie z tym radzić? Uświadomienie objawów lęku i ich przyczyn wraz z towarzyszącymi im zachowaniami, budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Lęk przed odrzuceniem przez grupę, wyśmianiem i poniżaniem- jak sobie z tym radzić? Wsparcie poprzez akceptację i przyjaźń, wskazywanie na konstruktywne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Brak wiary w siebie, niska samoocena- budowanie pozytywnego poczucia własnej wartości
 • „Jestem inny”- wzmacnianie poczucia własnej wartości, zrozumienie, że każdy jest w jakiś sposób inny i to jest wartością.
 • „Wszystkiego się boję” – jak poradzić sobie z lękami?
 • Moczenie nocne- jak poradzić sobie z tym problemem?
 • Następne dziecko w rodzinie- jak przygotować swoją pociechę do tego wydarzenia?
 • Rodzeństwo- jak ułatwić dziecku trudne życie z bratem i siostrą?
 • Pierwsze dni w przedszkolu – jak ułatwić dziecku przeżywanie nowej sytuacji?
 • Nieśmiałość- jak nauczyć dziecko pewności siebie?
 • Dokuczanie w szkole- jak temu zaradzić?
 • Rozwód rodziców- jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile?
 • Nowa rodzina- jak ułatwić dziecku przystosowanie się do nowej sytuacji?
 • Śmierć kogoś bliskiego- jak pomóc dziecku przeżyć stratę?
 • Odprężenie i relaksacja- jak nauczyć dziecko się odprężać? – 2 spotkania
 • Ból – jak nad nim zapanować?
 • Pobyt w szpitalu- jak przygotować dziecko do tego wydarzenia?
 • Dzieci kompulsywne i perfekcjonistyczne- jak im pomóc?
 • Dzieci impulsywne- jak nauczyć dziecko działania bez pośpiechu?
 • Dzieci alkoholików- jak udzielić im pomocy i wsparcia?
 • Lęk przed śmiercią- uczenie innego sposobu myślenia o śmierci, kreowanie pogodnego nastroju, wsparcie poprzez przyjaźń i miłość, budowanie sił wewnętrznych poprzez wyzwalanie uczucia zadowolenia z nabytych umiejętności.
 • Lęk przed zabiegiem chirurgicznym- uczenie innego sposobu myślenia o sytuacji, wsparcie poprzez przyjaźń
 • „Umiem pływać”- zasady bezpieczeństwa nad wodą, kształtowanie świadomości tego, że nawet jeśli potrafi się coś robić bardzo dobrze, należy realnie oceniać swoje możliwości w danej sytuacji,  wsparcie podczas przeżywania przykrych przygód nad wodą.
 • Telefon alarmowe- poznanie numerów alarmowych, uświadomienie dziecku nieprzewidywalności, przygotowanie do sytuacji wymagających nietypowych i szybkich reakcji oraz do samodzielnego wyjazdu na wycieczkę/kolonie na dłużej.
 • Wirtualny świat- świadome korzystanie z internetu, umiejętność zachowania się wobec osób, które nawiązują z dzieckiem kontakt w sieci, zachęcanie dziecko do dzielenia się swoimi niepokojami związanymi z korzystaniem z sieci.
 • „Kłócę się i rywalizuję z rodzeństwem”- pozytywne strony posiadania rodzeństwa, umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Samodzielność- jak nauczyć dziecko samodzielności? Przygotowanie dzieci do samodzielnych wyzwań, zachęcanie ich do samodzielności.
 • „Ja na pewno dziś nie sprzątam!”- Kształtowanie u dziecka poczucia, że każdy ma swoje obowiązki, przygotowanie do nauki sprzątania i podziału obowiązków w domu.
 • „Nieznajomy” – jak bez straszenia nauczyć dziecko ważnych umiejętności społecznych, aby wiedziało, jak zachować się w kontakcie z obcą osobą?
 • Uzależnienie- świadomość możliwości uzależnienia się od czegoś.

 

3. Robotyka –  dzieci konstruują z klocków lego roboty i programują je. Pracujemy na zestawach LEGO WeDo 2.0 w wersji edukacyjnej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku:

 • 4-5 lat – zajęcia trwają 90 min.
 • 5-6 lat – zajęcia trwają 90 min.
 • 7-10 lat – zajęcia trwają 90 min.
 • 10-12 lat – zajęcia trwają 90 min.

W trakcie zajęć pracujemy z wykorzystaniem: instrukcji modeli, zdjęć poglądowych,  filmów pokazujących funkcjonalność, kart z opisem programu.

Podczas zajęć stosujemy:
– rozwój kreatywnego myślenia,
– analizę przyczynowo skutkową,
– rozwój analitycznego myślenia,
– naukę przez doświadczanie, odkrywanie, poznawanie.

Dzieci:
– poznają pojęcia informatyczne i programistyczne,
– podniosą swój poziom koncentracji,
– rozwiną myślenie kreatywne i analityczne,
– poznają zasady budowania robotów,
– poszerzą poziom wyobraźni przestrzennej.

 

4. Gry i zabawy edukacyjne– spotkania trwają 90 min.

Prowadzone są dla dzieci w wieku:

 • 6-8 lat,
 • 9-11 lat,
 • 12-14 lat.

Gry edukacyjne różnią się tym, że ich głównym celem jest nauka, trening i stymulowanie rozwoju dziecka, a rozrywka jest tutaj wartością dodaną i formą przekazu wiedzy. Na naszych zajęciach dzieci świetnie się bawią i jednocześnie rozwijają niezbędne umiejętności w różnych obszarach. Dzięki pozytywnym emocjom i odczuwanej przyjemności podczas gier zespołowych pobudza się mózg do pracy i rozwoju. Dziecko myśli logicznie, antycypuje kolejne ruchy gracza, przewiduje konsekwencje swoich ruchów. Uczy się także tego, że nie zawsze odniesie sukces i nabywa umiejętności radzenia sobie z przegraną.

Podczas całorocznego kursu uczestnicy:

 • Rozwijają swój intelekt,
 • Poprawiają swoją pamięć i koncentrację uwagi,
 • Rozwijają spostrzegawczość,
 • Wzbogacają wyobraźnię i kreatywność,
 • Rozwijają procesy kojarzenia,
 • Kształtują umiejętności myślenia logicznego i analitycznego,
 • Uczą się przewidywać kolejne ruchy gracza,
 • Uczą się ponosić konsekwencje swoich błędów,
 • Nabywają umiejętności językowych,
 • Wzbogacają słownictwo,
 • Nabywają umiejętności myślenia matematycznego,
 • Poprawiają swój refleks,
 • Odnoszą swoje pierwsze sukcesy,
 • Wzmacniają poczucie własnej wartości,
 • Uczą się radzić sobie z porażką i przegraną,
 • Kształtują umiejętność współpracy w grupie.

W ofercie mamy:

Szachy, warcaby, scrabble, rummikub, memory, milionerzy i bankruci, dobble i wiele innych ciekawych gier!

 

Kontakt pod numerem 727687480, e-mail: info@lodz-gorna.bystrzak.org

Zostaw komentarz

60 − = 55

Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wdrożenie: www:fwojcik.pl

Kursy Online